Start platform vrijwilligerswerk in de zorg

ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS

De bijdrage van vrijwilligers in de zorg is steeds groter en steeds belangrijker. Vrijwilligerscoördinatoren in de zorg weten dit als geen ander. Zorgen voor kwetsbare mensen geeft voldoening, maar het is maatwerk. Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers de juiste training krijgen? Genoeg waardering krijgen voor hun inzet? Hoe verleid je mensen om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Speciaal voor dit soort vragen is het Vrijwilligershuis gestart met het platform ‘Vrijwilligerswerk in de zorg’.

 

Vier keer per jaar ontvangen de vrijwilligerscoördinatoren van zorgorganisaties een uitnodiging van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. Het doel van de bijeenkomsten: ervaringen uitwisselen en het bespreken van actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld van een actueel onderwerp is de invoering van de AVG (wet op de privacy) op 25 mei. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor (vrijwilligers)organisaties.

Kennisplatforms
Ook in andere sectoren worden vrijwilligers steeds belangrijker. “Door de krachten te bundelen en samen te werken, bereiken organisaties meer. We leren van elkaar”, vertelt Fokje Bosma, coördinator bij het Vrijwilligershuis. Het Vrijwilligershuis organiseert in oktober de eerste bijeenkomst van het platform vrijwilligerswerk en cultuur. En we participeren onder meer in het Platform tegen Armoede. Het Vrijwilligershuis gebruikt haar kennis, ervaring en netwerk om de organisaties te verbinden.

Ook meedoen?
Organisaties die nog niet deelnemen, maar graag ook een uitnodiging ontvangen voor het platform ‘Vrijwilligerswerk in de zorg’ kunnen bellen naar telefoonnummer 078-2000223 of mailen naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl.

Strategiegroep Vrijwilligershuis

Het Vrijwilligershuis gaat door, ondanks het bericht van de gemeente Dordrecht dat de subsidie per 1 januari 2019 wordt stopgezet. De bestuurders van het Vrijwilligershuis hadden niet veel tijd nodig om tot deze conclusie te komen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor een leefbare samenleving en is er overal en voor iedereen.

lees meer in de NIEUWSBRIEF van eind april

MAATJES GEZOCHT

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden richt deze maand haar aandacht op het vinden van MAATJES oftewel vrijwilligers die een paar uur per week of per maand iets voor steeds dezelfde persoon willen doen.
We hebben ter inspiratie De Brug -De Stem van Dordt – Dordt Centraal en enkele maatjes bereid gevonden hun verhaal te vertellen.

Je kunt onderstaande artikelen uitvergroten door op de afbeelding te klikken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVG Privacywet -Meest gestelde VRAGEN en onze antwoorden

EXTRA informatie-avond over de Wet AVG

2e informatie-avond op maandag 16 april, van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht.
1e avond op 9 april zit VOL
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder vermelding van naam, functie/taak, organisatienaam en eventuele vragen.

Drechtsteden – Het Vrijwilligershuis Drechtsteden organiseert een informatieavond over de gevolgen van de wet AVG voor vrijwilligersorganisaties op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht.

AVG op 25 mei 2018 van kracht
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Dan moeten álle organisaties, profit en non-profit voldoen aan de AVG normen. De praktijk leert dat dat nog lang niet het geval is. Organisaties die niet aan alle verplichtingen van de AVG voldoen, lopen het risico op hoge boetes. In bepaalde gevallen kunnen bestuurders zelfs aansprakelijk worden gesteld.

Informatieavond
Enkele medewerkers van het Vrijwilligershuis hebben een training over dit onderwerp  gevolgd bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (de NOV).

Deze heeft een zeven stappen plan opgesteld, dat tijdens de informatieavond zal worden toegelicht. Deelnemers kunnen van te voren vragen opsturen. Deze worden in de toelichting meegenomen.

Maatwerk
Het vrijwilligerswerk kent verschillende soorten vrijwilligersorganisaties. Kleine en grote verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven die volledig uit vrijwilligers bestaan of 1 beroepskracht hebben. En grotere non-profit organisaties waar de beroepskrachten worden gesteund door enkele of tientallen vrijwilligers. De AVG zal voor iedere soort organisatie anders uitwerken en andere oplossingen vergen.

Daarom biedt het Vrijwilligershuis advies en ondersteuning op maat.

Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis, geeft aan dat het even wennen is, maar dat het niet voor alle organisaties even ingrijpend is. “Vaak is je bewust zijn van waarom je gegevens bewaard en wat je met gegevens doet de belangrijkste stap”. Voor de meeste vrijwilligersorganisaties zal de informatieavond voldoende informatie bieden om zelfstandig de vereiste veranderingen door te voeren.

Kleine organisaties die bepaalde know-how niet in huis hebben, kunnen gebruik maken van een speciaal voor hen ontwikkeld aanbod. Met anderen wordt misschien een 1 op 1 vervolgafspraak gemaakt of zij worden doorverwezen.

Aanmelden vereist
De informatieavond vindt plaats op maandag 9 april 2018 van 19.00 tot 21.30 uur op de Spuiweg 93 in Dordrecht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder vermelding van naam, functie/taak, organisatienaam en eventuele vragen.

ONTMOETINGSOCHTEND in Crabbehoeve en VRIJWILLIGERSACADEMIE

De Vrijwilligersacademie en de Vacaturebank van Vrijwilligershuis Drechtsteden op de Spuiweg 93 in Dordrecht, ondersteunen elk op eigen wijze vrijwilligers. Donderdagmorgen 5 april is er om 10.00 uur bij ‘buurtcentrum’ Crabbehoeve een ontmoetingsochtend voor vrijwilligers. Naast ontmoeting staat het beantwoorden van vragen en geven van informatie centraal. De Vrijwilligersacademie zorgt ervoor dat vrijwilligers op allerlei plekken trainingen en workshops kunnen volgen.

Vrijwilligersacademie
Op de website van het VrijwilligershuisDrechtsteden.nl staan nog 14 trainingen die in de maanden april en mei zullen plaatsvinden. En evenzoveel e-learning modules over de meest uiteenlopende onderwerpen. De meesten daarvan zijn gratis. Via deze trainingen krijgen de vrijwilligers allerlei kennis en vaardigheden aangereikt die hen bij hun werkzaamheden ondersteunen.

In de Drechtsteden wordt op dit moment veel aandacht besteed aan armoede en schulden. De training Schuldenproblematiek is speciaal opgezet voor die vrijwilligers die iets willen betekenen voor mensen met schulden en die zelf een basiskennis op financieel vlak hebben. Ook in de strijd tegen taalarmoede zijn vrijwilligers actief en kunnen zij gebruik maken van diverse workshops mbt het geven van taalles aan groepen en individuen.
Vrijwilligers zijn overal actief en helaas kunnen ook zij te maken krijgen met agressieve cliënten of bezoekers. In dergelijke situaties zijn houding en lichaamstaal zeer belangrijk in de communicatie. De training Lichaamstaal en Agressie geeft handreikingen en tips voor de dagelijkse praktijk.

Daarnaast worden voor vrijwilligers in de zorg diverse trainingen verzorgd over het herkennen van en omgaan met bepaalde ziektebeelden. De training ‘Problemen laten bij wie ze horen’ helpt hen om beter voor zichzelf te zorgen en er voor een ander te zijn zonder zichzelf te verliezen.

Ontmoetingsochtend in Crabbehof
Sinds vorig jaar verzorgen medewerkers van de Vacaturebank van het Vrijwilligershuis regelmatig ontmoetingsochtenden voor vrijwilligers in de wijk. Op donderdag aanstaande, 5 april 2018, zijn álle vrijwilligers uit Crabbehof van 10.00-12.00 uur welkom bij de Crabbehoeve op de Van Karnebeekstraat 2. Dit gezellige ‘buurtcentrum’ werkt graag mee om er een gezellige én leerzame ochtend van te maken. Want ervaring leert dat vrijwilligers het niet alleen leuk vinden om van elkaar te horen waar zij werken en wat zij zoal meemaken. Zij willen ook graag antwoord op praktische vragen en advies over problemen waar zij tegenaan lopen.

Meedoen
Deelname aan de ontmoetingsochtend is gratis, men hoeft zich niet aan te melden.
De trainingen van de Vrijwilligersacademie staan op www vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/academie Voor nadere informatie kan men een mail sturen naar info@vrijwilligershuisdrechtsteden nl of van maandag t/m vrijdag tussen half negen en vijf uur bellen naar telefoonnummer 078-2000223.

VrijwilligersPas geeft ‘probeer-korting’

Start wervingsactie voor nieuwe deelnemers

Gedurende de maanden april tot en met juni 2018 geeft het Vrijwilligershuis , steunpunt voor vrijwillige inzet op de Spuiweg 93 in Dordrecht, 50% korting per VrijwilligersPas aan alle vrijwilligersorganisaties in de regio die deze vorm van waardering voor vrijwilligers willen uitproberen.

Tijdelijke ‘probeer-korting’
Een broek mag in de winkel gepast worden, een stukje kaas mag u proeven op de markt en met een auto maakt u een proefrit. Zo gaat het Vrijwilligershuis dat ook doen met de VrijwilligersPas, om twijfelende organisaties te overtuigen. “Want”, vertelt Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis, “ik ontmoet regelmatig bestuursleden van vrijwilligersorganisaties die erover dubben of zij hun vrijwilligers wel of niet een pas cadeau zullen geven. Ze twijfelen of hun vrijwilligers het echt leuk zullen vinden om de pas te gebruiken. Dankzij deze actie kunnen zij dat vrijblijvend ontdekken.”

Procedure
Om mee te kunnen doen, dient men lid te worden. De lidmaatschapskosten variëren van 10 – 30 – 50 euro, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Een extra voordeel is dat men tijdens deze actie géén 20 euro inschrijfgeld betaalt voor het lidmaatschap.

Huidige deelnemers
Organisaties die dit jaar al een pas hebben aangeschaft voor hun vrijwilligers, profiteren ook mee van deze actie. De 50% korting geldt namelijk ook voor alle nieuwe passen die zij vanaf nu tot en met juni 2018 voor hun vrijwilligers aanschaffen.

Waar krijgen PasHouders korting?
Met de VrijwilligersPas ontvangen vrijwilligers korting bij allerlei winkels, bedrijven en culturele organisaties in Dordrecht, Zwijndrecht e.o. Dat varieert van restaurants, theaters en musea tot bloemen-, cadeau- en interieurwinkels. Maar ook fietsenwinkels, kappers, beautysalons en nog veel meer zaken doen mee.

Extra aanbiedingen
Wanneer de vrijwilliger een emailadres doorgeeft aan het Vrijwilligershuis, ontvangt deze bovendien regelmatig een Last Minute email met verrassende eenmalige kortingen. Via deze mail worden ook regelmatig vrijkaartjes verloot voor (muzikale) evenementen en voor bijvoorbeeld de thuiswedstrijden van FC Dordrecht.

Meedoen
Organisaties die de pas eens willen uitproberen vinden op de homepage van www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl een link naar de pagina waar zij op hun gemak de kortingen kunnen bekijken. Geïnteresseerde organisaties kunnen ook een mailtje sturen naar anja@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl of bellen naar telefoonnummer 078-2000223.