VrijwilligersPassen vrolijk ontvangen tijdens Vrijwilligersfeest

Vrijdagmiddag 30 juni 2017 hebben de wethouders Jolanda de Witte en Rik van der Linden tijdens het Vrijwilligersfeest, dat het Vrijwilligershuis ieder jaar in naam van de gemeente Dordrecht organiseert, de nieuwe VrijwilligersPassen uitgedeeld aan enkele bijzondere vrijwilligers.

Bijzondere Vrijwilligers
Ieder jaar mogen organisaties die hun vrijwilligers met een VrijwilligersPas bedanken, namen doorgeven van vrijwilligers die zij extra in het zonnetje willen zetten. Zij ontvangen de Pas dan uit handen van de wethouders. Dit jaar viel die eer te beurt aan:

Mevrouw Riki Brekelmans die al decennia lang actief is in Dordrecht. Tegenwoordig zet zij zich in bij Inloophuis Helianthus en bij Milieudefensie Drechtsteden; de heer Jan van Efferen is o.a. actief bij de Stichting 50+, Techniek Dock en RTV Papendrecht; mevrouw Marja Luijten verzet vanuit de Andreaskerk veel werk voor de Voedselbank; de dames Katarina Flipovic en mevrouw Xianmei Ge zetten zich op geheel eigen wijze in voor ouderen bij activiteitencentrum Nederburgh; mevrouw Tine de Kievit is al 30 jaar een centraal punt voor zowel de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrecht als voor de Vereniging Arboretum Munnike Park; mevrouw Tana Sharif zet zich met hart en ziel in voor Home Start om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen en tenslotte de heer Ruben Henriques, een veelzijdig vrijwilliger van de Koloriet en het Repair Café. Hij is overal inzetbaar en wordt wel de “Bob de Bouwer” van de Koloriet genoemd.

Het was duidelijk te merken dat beide wethouders er plezier in hadden om de passen uit te delen. Met een geintje hier en daar zat de stemming er al gauw in. Ook werd er geduldig geposeerd voor de drie aanwezige beroepsfotografen. Hun camera’s klikten er lustig op los en net als bij een echte Oscar-uitreiking verdrongen zij elkaar om de best mogelijke foto te maken van degenen die voor een kort moment voor het voetlicht stonden.

VrijwilligersPas anders
Sommige vrijwilligers stonden wel even raar te kijken toen ze hun VrijwilligersPas ophaalden. Ze kregen niet meer de vertrouwde op papier gedrukte Pas met hun naam achterop, maar een pasje van hardplastic met een streepjescode. “De VrijwilligersPas blijft zich vernieuwen”, vertelt Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. “Samen met het bedrijf Klantkaart, onderzoeken wij deze zomer of we de mogelijkheden van de Pas kunnen uitbreiden. Ondertussen kunnen vrijwilligers nu al de ‘Kortingen Pas’ van onze website downloaden op hun telefoon, zodat zij tijdens het winkelen even kunnen kijken waar zij korting krijgen.”

Vrijwilligersfeest Nieuwe stijl
De vrijwilligers werden hartelijk ontvangen in De Koloriet met een drankje en een hapje en vrolijke Caribische muziek. Het is nog niet bekend in welke wijk het feest volgend jaar gehouden zal worden. Bosma kijkt tevreden terug op een geslaagde middag. “Het was een goed besluit om het feest en de uitreiking op een andere locatie te laten plaatsvinden. Het veroorzaakt een soort kruisbestuiving. Vrijwilligers uit andere wijken hebben nu gefeest en een drankje gedronken met vrijwilligers uit Oud Krispijn en misschien hebben ze elkaar op nieuwe ideeën gebracht. Het VrijwilligershuisDrechtsteden.nl is altijd bereid om mee te denken en nieuwe initiatieven te ondersteunen.”

FOTO’s staan in de fotomap op facebook
op https://www.facebook.com/VrijwilligershuisDrechtsteden/
en https://www.facebook.com/SSKWDordrecht/

VrijwilligersPassen uitreiking op 30 juni 2017

Vrijdagmiddag 30 juni 2017 reiken wethouder mw. Jolanda de Witte van de gemeente Zwijndrecht en wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht de VrijwilligersPas uit aan een aantal bijzondere vrijwilligers tijdens het Vrijwilligersfeest. Het feest vindt dit jaar plaats van 15.30 tot 18.00 uur in Wijkcentrum De Koloriet aan de Jacob Marisstraat 70.

 

Ophalen van de passen
Alle bestelde passen kunnen door de PasHouders worden opgehaald tijdens het Vrijwilligersfeest.
Alle passen die niet zijn opgehaald kunnen in de weken daarna, in de maand juli,  worden opgehaald bij: het Vrijwilligershuis/SSKW aan de Spuiweg 93 in Dordrecht.
De Zwijndrechtse PasHouders kunnen passen die niet tijdens het vrijwilligersfeest zijn opgehaald, gedurende de maand juli afhalen tijdens de spreekuren voor vrijwilligerswerk van ‘Zwijndrecht voor elkaar’. Nadere tijd en locatie volgen nog.

Nieuwe locatie
Jarenlang heeft het SSKW haar Nieuwjaarsreceptie gecombineerd met de uitreiking van de VrijwilligersPassen. Supergezellig! En zo succesvol dat we, vanwege het toenemend aantal PasHouders dat zelf de Pas kwam ophalen, moesten uitkijken naar een grotere locatie.
Die hebben we gevonden! In De Koloriet kunnen we alle PasHouders ontvangen.

Combi met Vrijwilligersfeest
Tegelijkertijd waren we bezig een nieuwe formule voor het Vrijwilligersfeest te verzinnen. Dit ‘bedankfeest’ werd voorheen altijd, in opdracht van de gemeente Dordrecht, in Schouwburg Kunstmin georganiseerd. Dit jaar willen we gehoor geven aan de wens van een deel van de vrijwilligers om eens een ander soort feest te organiseren, ergens in de zomer. En zodoende kwamen we op het idee om beide evenementen te combineren.

De wijken in
Ons plan is om het Vrijwilligersfeest en de uitreiking van de VrijwilligersPas ieder jaar in een andere wijk te laten plaatsvinden. Dit jaar prijzen wij ons gelukkig dat De Koloriet, in Oud-Krispijn, haar pand beschikbaar stelt voor het feest.

 

Vrijwilligerswerk is niet gratis

Dit artikel is gepubliceerd in het blad Sociale Vraagstukken van 9 maart 2017.
Het is geschreven door Pieter Polet*. Prima pleidooi om vrijwilligersorganisaties serieus te nemen, ook financieel!

“Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een redelijke vergoeding is geen sprake.

Gemeenten maken – terecht – op veel gebieden veelvuldig gebruik van vrijwilligers. Daartoe werken ze samen met vrijwilligersorganisaties, zoals Humanitas. Zij gaan er echter soms te gemakkelijk vanuit dat vrijwilligerswerk gratis is. En dat het er vanzelfsprekend ís. Neem bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die meewerken in de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Gemeenten hebben moeite met de regierol

Iedereen die zijn schulden niet kan aflossen kan zich tot de gemeente wenden voor hulp. Gemeenten dienen bij schulden te voorzien in passende ondersteuning. Daaronder wordt verstaan: een minnelijke en als dat niet mogelijk is een wettelijke schuldenregeling of iets anders zoals een budgetcursus, budgetbeheer, ondersteuning door een vrijwilliger of het inhouden van vaste lasten. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) uit 2012 eist een intakegesprek door de gemeente binnen vier weken. De ondersteuning is in principe kosteloos.

Bij de evaluatie van de wet WGS in 2016 gaf bijna de helft van de gemeenten zelf aan dat er bij de toegangsloketten onvoldoende kennis aanwezig is. Er waren signalen over een te strenge selectie, zoals de wettelijk niet toegestane categorale uitsluiting van groepen.

Vrijwilligersorganisaties staan voor dilemma

Ook vrijwilligersorganisaties constateren dit. Zij zien dat veel hulpvragers bij de gemeente geen gehoor vinden, tijdens het traject afhaken en vervolgens bij hen terechtkomen. De principiële vraag is dan of zij in zo’n situatie waarin de gemeente tekortschiet, een rol willen spelen. Daar komt bij dat veel gemeenten een veel te laag tarief bieden aan de hulpverlenende organisaties om uit de kosten te komen. Steeds meer gemeenten willen uitsluitend de directe persoonlijke kosten van vrijwilligers vergoeden en niet de kosten voor hun ondersteuning of begeleiding.

Humanitas bijvoorbeeld werkt met ongeveer 22.000 vrijwilligers die hulp verlenen aan meer dan 60.000 mensen. Deze vrijwilligers worden opgeleid met cursussen en trainingen. Voor hun begeleiding en aansturing zijn er systemen en programma’s voor opleiding, kennisdeling, registratie en financiële verantwoording. Daarnaast zijn er kosten van besluitvormingsprocessen, groei en innovatie en van fondsenwerving. Allemaal kosten die worden gemaakt om uiteindelijk kwalitatief goed werk van vrijwilligers mogelijk te maken.

Zelf een oplossing zoeken: samenwerken met woningcorporaties

Afdelingen van vrijwilligersorganisaties zijn – soms noodgedwongen – creatief. Zij sluiten samenwerkingsovereenkomsten met woningbouwverenigingen om de beperkte gemeentelijke bijdrage aan te vullen. Een woningbouwvereniging heeft er immers belang bij om een huisuitzetting, met kosten die voor haar kunnen oplopen tot 15.000 euro, te voorkomen. Hierop krijgen de woningbouwverenigingen vanuit eigen kring dan weer de kritiek dat zij daarmee afwijken van hun kernactiviteiten.

Maar kostenpreventie, goed voor henzelf en voor de maatschappij, zou daar toch ook een plaats in kunnen hebben.

De vrijwilliger heeft kwaliteiten die de professional mist

Vrijwilliger zijn is een vak dat eisen stelt. Het vraagt kerncompetenties zoals luisteren, inleven, motiveren, vertrouwen geven, geduld hebben en grenzen aangeven. Een vrijwilliger heeft daarnaast een aantal kwaliteiten die een professionele kracht mist: laagdrempeligheid, een persoonlijke in plaats van een zakelijke relatie met de hulpvrager, hij is minder aan regels gebonden en hoeft niet te vrezen voor sancties. Kortom, hij heeft een relatie ‘van mens tot mens’ met de hulpvrager.

Een vrijwilliger werkt daarbij preventief, hij herkent mensen die moeite hebben met de thuisadministratie en verleent nazorg, zodat nieuwe schulden na schuldhulpverlening worden voorkomen. Er is sprake van gelijkwaardigheid en de vrijwilliger is qua persoon afgestemd op de hulpvrager door de werkcoördinator. De laatste jaren zijn de vragen die op vrijwilligers afkomen complexer geworden. Dat vraagt niet alleen om zorgvuldige scholing en toerusting, maar maakt ook begeleiding tijdens het werk noodzakelijk.

Wel meedoen, maar niet volwaardig meepraten

Vrijwilligersorganisaties zijn ondanks hun maatschappelijk belang nog steeds geen gelijkwaardige gesprekspartner in het sociale domein voor de centrale en lokale overheid. Het ontbreekt nog te vaak aan overleg over hun mogelijkheden en onmogelijkheden om de gevallen gaten in de participatiesamenleving op te vullen.

Ze ‘doen mee’, maar worden niet gezien als waardevolle partners als het aankomt op meedenken en mee-ontwikkelen. Of zoals hoogleraar Burgerschap en Humanisering Evelien Tonkens het verwoordt: ‘Onder participatie in de vorm van vrijwilligerswerk wordt door de gemeentes veelal verstaan: niet lullen maar poetsen.’

Niemand is gebaat bij het verdwijnen van vrijwilligersorganisaties

Gemeenten en vrijwilligersorganisaties hebben elkaar hard nodig om de gaten in de participatiesamenleving te vullen. Niet alleen omdat er onvoldoende geld zou zijn voor beroepsmatige hulp, maar juist ook omdat vrijwilligers op bepaalde aspecten een meerwaarde hebben boven beroepskrachten.

Het zou dan ook wijs beleid zijn om vrijwilligersorganisaties voor hun kwaliteit en aansturing een toereikende vergoeding te bieden die niet alleen de directe kosten dekt, maar ook die van de bijbehorende infrastructuur. Vrijwillige hulpverleners kiezen er vanuit hun motivatie vaak voor om desnoods tegen een te lage of zelfs zonder enige vergoeding hulp te verlenen. Hun organisaties komen hiermee echter zwaar in de verliezen. Bij hun verdwijnen is niemand gebaat, niet de hulpvragers, niet de vrijwilligers en hun organisaties, noch de lokale overheid.”

*Pieter Polet is lid van de Ledenraad van Humanitas. Daarvoor werkte hij als vrijwilliger bij Humanitas in de thuisadministratie.

 

http://www.socialevraagstukken.nl/vrijwilligerswerk-is-niet-gratis/

Vrijwilligersmanagement – seminar

Interactief Seminar Vrijwilligersmanagement

Graag brengen we je op de hoogte van dit seminar op donderdagmiddag 11 mei 2017
bij NOV in Utrecht, van 13.00 tot 16.00 uur; kosten 90 a 30 euro
Ook relatief kleine organisaties kunnen meedoen, gewoon even vragen via info@goededoelennederland.nl

Waar gaat het over?

  • Je hebt heel veel vrijwilligers, te veel om persoonlijk contact te hebben.
  • Of je krijgt plotseling heel veel aanmeldingen.
  • Of de vrijwilligers die je hebt, doen niet wat jij graag wilt dat ze doen.
  • Of je vrijwilligers zouden eigenlijk liever iets anders willen doen, maar jij weet niet wat.

Dit zijn vier van de vele situaties waarin verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Dat kan bij jou en bij vrijwilligers leiden tot frustraties.

Hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers betrokken blijven, gezien worden en tot hun recht komen in jouw organisatie? Onder leiding van Lennart Pilon verken je de onderliggende principes van onderlinge betrokkenheid (organisatie – vrijwilliger) en de mogelijkheden van jouw organisatie.

Over Lennart Pilon
Lennart Pilon is een ervaren, initiatiefrijke vrijwilliger, sociaal ondernemer én geeft daarnaast seminars aan vrijwilligersorganisaties, van grote landelijke organisaties tot kleine burgerinitiatieven. Hij daagt je uit om je eigen denkkader kritisch te beschouwen en nieuwe paden te betreden.

Voorbeelden van onderwerpen die Lennart Pilon bespreekt:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid, hoeveel vrijheid geef je, hoeveel verantwoordelijkheid vraag je?
  • Echt luisteren, oprechte interesse zorgt voor oprechte binding. Maar hoe doe je dat precies?
  • Bouw een A-team, hoe zorg je dat je de goede mensen hebt?

Locatie en tijdstip
Donderdagmiddag 11 mei 2017 bij NOV in Utrecht, van 13.00 tot 16.00 uur.

Kosten
NOV-leden en leden van Goede Doelen Nederland dragen € 30,- bij, voor niet-leden is de bijdrage € 90,-.

Aanmelden & vragen
Meld je alvast aan via info@goededoelennederland.nl onder vermelding van je naam, organisatie, aantal personen en #verwachtingsmanagement. Je kunt op dit e-mailadres ook terecht met vragen.

We zoeken vrouwelijke bestuursleden!

VROUWEN wordt met klem gevraagd om contact op te nemen, voor de broodnodige balans in ons bestuur!

Al werken we nu onder de naam Vrijwilligershuis Drechtsteden, het SSKW is nog steeds een vereniging met leden en een bestuur. Via de vereniging hebben de leden invloed op keuzes,  hoe ondersteunen en faciliteren we het vrijwilligerswerk optimaal!? Ons bestuur vormt een onmisbare schakel.

Wil je ons bestuur komen versterken? Meer informatie via contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl; tel. 078-2000223
Je vindt de functieprofielen voor bestuursleden op deze pagina: www.sskw.nl/bestuur/

 

 

NLdoet: Meedoen? Financiële bijdrage?

groepsfoto

Vorig jaar bij v.v. Groote Lindt in Zwijndrecht  Benieuwd hoe het eindresultaat is geworden en waar ze dit jaar aan gaan werken. En waar zullen de wethouders van Zwijndrecht dit jaar actief zijn?

NLdoet valt dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Voor heel Nederland is dit een kans om te laten zien hoe leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk is.

Veel vrijwilligersorganisaties hebben klussen waar zij zelden aan toekomen of waar ze te weinig vrijwilligers voor hebben. Dit is hun kans om twee vliegen in één klap te slaan: een klus afwerken én er voor zorgen dat de vrijwilligers die meedoen het zó leuk bij hun organisatie vinden dat ze BLIJVEN! 🙂
P.S. de deadline voor het aanvragen van een financiële bijdrage is 31 januari aanstaande! www.nldoet.nl/financiele-bijdrage

Vrijwilligers vinden het gezellig om zich met een of meer vrienden of familieleden voor een klus aan te melden. Gezellig in de natuur bezig zijn, verven en zagen, soppen, samen een broodje eten.
Maar ook als bedrijf, school of gemeente schrijft men zich massaal in om de maatschappij een handje te helpen en/of als een vorm van teambuilding en/of omdat het gewoon LEUK is. Samen feestelijk aan de slag!

Geïnteresseerd? Nieuwsgierig? kijk dan verder op: www.nldoet.nl