Willem Verdonk exposeert in het Vrijwilligershuis


Willem schildert al jaren in zijn eigen atelier, maar heeft ook les van Abt VroegindeWeij.
Zijn onderwerpen gaan van schepen, landschappen tot stads-en dorpsgezichten.
Ook Dordtse stadsgezichten, zowel bestaande als reeds verdwenen straatjes zijn in zijn werk te bewonderen.

 

Samenwerkingsovereenkomst met Diverz Zwijndrecht

Eerder deze maand is de samenwerking tussen Vrijwilligershuis Drechtsteden en Diverz geformaliseerd en is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking zal zich met name richten op het digitale platform Zwijndrechtvoorelkaar.nl .
Dit platform brengt vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar.

 

Het kader van de overeenkomst wordt gevormd door de afspraken met de gemeente Zwijndrecht zoals aangegeven in de Brede Welzijnsaanpak 2018.

Kennis en ervaring van beide organisaties worden ingezet voor ondersteuning, versterking en verbreding van het vrijwilligerswerk in Zwijndrecht.
Binnen Zwijndrechtvoorelkaar.nl wordt samengewerkt met de gemeente Zwijndrecht en diverse vrijwilligersorganisaties.

De ondertekening vond plaats op het kantoor van Diverz en werd gedaan door de voorzitter van het bestuur van het Vrijwilligershuis Drechtsteden de heer Ismail Bozkir, de secretaris Peter Pidoux en Yvonne Zuidgeest directeur-bestuurder Diverz.

 

Zonnige uitreiking VrijwilligersPassen

De bijzondere vrijwilligers, van links naar rechts:

Mw. Riet Duijkers,
Ismail Bozkir (vzr bestuur SSKW);
mw. wethouder Jolanda de Witte;
mw.Annetta van Kempen,
dhr. Tony Bruys,
dhr. Jos Faay,
mw. Dora Spaan,
wethouder Peter Heijkoop,
mw. Stijnie Reedijk,
dhr. Ton Wulfert

 

 

Drechtsteden – Vrijdagmiddag 29 juni 2018 hebben de wethouders Jolanda de Witte van de gemeente Zwijndrecht en Peter Heijkoop van gemeente Dordrecht, in Speeltuin Zeehavenkwartier tijdens het Vrijwilligersfeest, dat het Vrijwilligershuis ieder jaar in naam van de gemeente Dordrecht organiseert, de nieuwe VrijwilligersPassen uitgedeeld aan enkele bijzondere vrijwilligers.

Bijzondere Vrijwilligers

Ieder jaar mogen organisaties die hun vrijwilligers met een VrijwilligersPas bedanken, namen doorgeven van vrijwilligers die zij extra in het zonnetje willen zetten. Zij ontvangen de Pas dan uit handen van de wethouders. Dit jaar viel die eer te beurt aan:

mw. Stijnie Reedijk, die zich ook als pensionada met hart en ziel voor diverse projecten bleef inzetten bij ex-werkgever Swinhove Groep. Tegenwoordig is zij daar actief in ’t Swinkeltje en het Uitbureau; dhr. heer Jos Faay, die sinds een jaar of 10 een onmisbare schakel is in het werk van de leden- en financiële administratie van de Vereniging Dordrechts Museum; mw. Riet Duijkers is voorzitter van de Buitenwacht en heeft onder andere het proces begeleid dat van de Buitenwacht een professionele vrijwilligersorganisatie maakte die onder meer strijdt tegen eenzaamheid en armoede; de 80-jarige mevrouw Dora Spaan is vrijwilligster bij de Koloriet, waar zij samen met haar collega’s onvermoeibaar de Wereldkeuken draaiende houdt; mw. Annette van Kempen is een vrijwilligster van de oude stempel en bijna 40 jaar betrokken bij Wijkvereniging Nederhoven Driekwart, sinds 2010 ook als secretaris van het wijkplatform Nederhoven en sinds vorig jaar actief bij Kledingbank Zwijndrecht; dhr. Ton Wulfert is vele uren als vrijwilliger aan het werk voor een betere samenleving en tegen onrecht en ongelijkheid. Dit doet hij o.a. bij 50plus Drechtsteden, Werkpluservaring, Platform tegen Armoede Drechtsteden en bij SUN Drechtsteden en tenslotte dhr. Tony Bruys, een Dordtse Doorpakker die kunstwerken maakt van zwerfafval en de opmaak van wijkkrant Wielwijk Ahoy verzorgt.

De groepsfoto van de bijzondere vrijwilligers met de wethouders werd gemaakt naast het zwembad van de zonovergoten Speeltuin Zeehavenkwartier. Waar ook een paar spontane interviews plaatsvonden. Zo zijn zij letterlijk en figuurlijk ‘in het zonnetje’ gezet.

VrijwilligersPas, Vrijwilligersboek, Vrijwilligersfeest

Alle bezoekers werden hartelijk ontvangen in Wielwijk, in Speeltuin Zeehavenkwartier, met een drankje en een hapje en vrolijke muziek van shantykoor De Brulboei uit Zwijndrecht en de coverband van ZZBob; het geheel was vrolijk versierd met ballonnen door De Candyman.

Wethouder Peter Heijkoop ontving het 1e exemplaar van het boekje ‘Vrijwilligerswerk is overal’, een uitgave van Vrijwilligershuis Drechtsteden. Hierin staan interviews met vrijwilligers uit uiteenlopende sectoren van het vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld Dordt in Stoom, DordtYart en Stichting Anders, die het bedrijfsleven wil verbinden met kwetsbare mensen.

Ook de VrijwilligersPas maakt dankbaar gebruik van de welwillendheid van het bedrijfsleven.
Op de website van het Vrijwilligershuis is te zien wie dit jaar korting geven aan pashouders vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/vrijwilligerspas-kortingen/  Deze tabel is makkelijk te doorzoeken en te downloaden. Voor meer informatie bel 078-2000223, contact@vrijwilligershuisdrechtsteden nl of www vrijwilligershuisdrechtsteden.nl

 

Vrijwilligershuis in RTV’s Rechtstreeks uit de Raad

Vorige week kwam Maarten Wijk onze coördinator Fokje Bosma in het VrijwilligersHuis interviewen
en dinsdag jongstleden kwam ze weer in beeld tijdens het inspreken voor de Commissie Sociale Leefomgeving.

RTV Dordrecht heeft er een mooi item van gemaakt,
inclusief het interview waarin Fokje alle gelegenheid kreeg om onze kant van het verhaal te vertellen.

http://www.rtvdordrecht.nl/vrijwilligershuis-op-de-schop/nieuws/item?1086760

 

Hieronder de link naar het live-verslag van de Commissie Sociale Leefomgeving. Fokje spreekt circa 7 minuten.
Daarna bespreekt de commissie het agendapunt Proces Vrijwilligersondersteuning.

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/530230/Commissie%20Sociale%20Leefomgeving   even doorspoelen naar 17:22, dan spreekt Fokje in.

Privacy verklaring

Ook wij, het Vrijwilligershuis Drechtsteden, hebben in een privacyverklaring uiteengezet hoe wij met de gegevens van onze leden,relaties en de accounthouders van de Vacaturebank omgaan. Je kunt de verklaring HIER inzien.

Voor degenen die ook met een Privacyverklaring bezig zijn:
Misschien heb je iets aan het document AVG Privacywet -Meest gestelde VRAGEN en onze antwoorden dat we hebben samengesteld op basis van de vragen die zijn gesteld door de ruim 100 vrijwilligers, werkzaam bij onze leden, die een van de voorlichtingsavonden hebben bezocht die wij over dit onderwerp hebben georganiseerd.

Start platform vrijwilligerswerk in de zorg

ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS

De bijdrage van vrijwilligers in de zorg is steeds groter en steeds belangrijker. Vrijwilligerscoördinatoren in de zorg weten dit als geen ander. Zorgen voor kwetsbare mensen geeft voldoening, maar het is maatwerk. Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers de juiste training krijgen? Genoeg waardering krijgen voor hun inzet? Hoe verleid je mensen om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Speciaal voor dit soort vragen is het Vrijwilligershuis gestart met het platform ‘Vrijwilligerswerk in de zorg’.

 

Vier keer per jaar ontvangen de vrijwilligerscoördinatoren van zorgorganisaties een uitnodiging van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. Het doel van de bijeenkomsten: ervaringen uitwisselen en het bespreken van actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld van een actueel onderwerp is de invoering van de AVG (wet op de privacy) op 25 mei. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor (vrijwilligers)organisaties.

Kennisplatforms
Ook in andere sectoren worden vrijwilligers steeds belangrijker. “Door de krachten te bundelen en samen te werken, bereiken organisaties meer. We leren van elkaar”, vertelt Fokje Bosma, coördinator bij het Vrijwilligershuis. Het Vrijwilligershuis organiseert in oktober de eerste bijeenkomst van het platform vrijwilligerswerk en cultuur. En we participeren onder meer in het Platform tegen Armoede. Het Vrijwilligershuis gebruikt haar kennis, ervaring en netwerk om de organisaties te verbinden.

Ook meedoen?
Organisaties die nog niet deelnemen, maar graag ook een uitnodiging ontvangen voor het platform ‘Vrijwilligerswerk in de zorg’ kunnen bellen naar telefoonnummer 078-2000223 of mailen naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl.

Strategiegroep Vrijwilligershuis

Het Vrijwilligershuis gaat door, ondanks het bericht van de gemeente Dordrecht dat de subsidie per 1 januari 2019 wordt stopgezet. De bestuurders van het Vrijwilligershuis hadden niet veel tijd nodig om tot deze conclusie te komen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor een leefbare samenleving en is er overal en voor iedereen.

lees meer in de NIEUWSBRIEF van eind april

MAATJES GEZOCHT

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden richt deze maand haar aandacht op het vinden van MAATJES oftewel vrijwilligers die een paar uur per week of per maand iets voor steeds dezelfde persoon willen doen.
We hebben ter inspiratie De Brug -De Stem van Dordt – Dordt Centraal en enkele maatjes bereid gevonden hun verhaal te vertellen.

Je kunt onderstaande artikelen uitvergroten door op de afbeelding te klikken.