Wervings-/Ontmoetingsactie vrijwilligers ASZ

18 februari 2019

Drechtsteden – Samen met Vrijwilligershuis Drechtsteden organiseert het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) een wervings- en ontmoetingsochtend voor huidige vrijwilligers en mensen die overwegen vrijwilliger te worden in het ziekenhuis. Geïnteresseerden zijn welkom op donderdagmorgen 21 februari 2019 tussen 09:30-11:30 op locatie Dordwijk (in het auditorium) voor meer informatie, of voor een kopje koffie met wat lekkers erbij. 

Vrijwilligers nodig

Een van de taken van Anna Kaptein, afdelingshoofd vrijwilligerszorg & patiënten begeleiding, is om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis op een gastvrije manier een bijdrage leveren aan de zorg. Zij is op zoek naar enthousiaste mensen met levenservaring, voor verschillende vrijwilligersprojecten op de locaties Dordrecht en Zwijndrecht.

Potentiële vrijwilligers kunnen solliciteren op diverse vacatures. Het ziekenhuis heeft verschillende vrijwilligersprojecten zoals bijvoorbeeld gastvrouwen/gastheren op verpleegafdelingen of in de centrale hal, patiëntenbegeleiding of het patiënten portaal.
Lees hier meer over op de website

Vragenuurtje

Het ASZ cq Anna Kaptein is zuinig op haar vrijwilligers en toont op verschillende manieren hoeveel zij hen waardeert. Vrijwilligers kunnen rekenen op een reiskostenvergoeding, eindejaars diner, kerstpakket en een vrijwilligerspas. Om plezier in hun werk te houden is het voor vrijwilligers, evenals voor betaalde krachten, van groot belang dat de sfeer in een team goed is. Gezellige collega’s en duidelijkheid. “Dat laatste is de reden dat we het Vrijwilligershuis hebben gevraagd om aanwezig te zijn op de 21e”, zegt mw. Kaptein. “Zij kunnen ook vragen beantwoorden van huidige en potentiële vrijwilligers. Dat kan gaan over de vrijwilligersvergoeding, de vrijwilligerspas, scholing, samenwerking en dergelijke.”

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het ASZ. Ook kan men contact opnemen met Anna Kaptein via telefoonnummer (078) 6523694 of via vrijwilligerszorgasz@asz.nl.

Voedselveiligheid, checklist voor vrijwilligersorganisaties

23 januari 2019

Meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties deelt eten en drinken uit of verkoopt dit. Het bereiden, uitdelen en verkopen van eten en drinken moet veilig gebeuren. Voor deze veiligheid heeft de Europese Unie een hygiëneverordening opgesteld waaraan. vrijwilligersorganisaties zich moeten houden. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert en kan maatregelen nemen. Met deze checklist kunnen vrijwilligers veilig en hygiënisch werken en voldoen aan de hygiëneverordening van de EU.

Naar de Checklist (je moet ingelogd zijn) (is heel makkelijk en gratis)

Voor welke vrijwilligersorganisaties?
Deze checklist is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties waar met enige regelmaat maar niet structureel, etenswaren worden bereid en gegeten. Denk aan:

Het uitdelen van eten tijdens een kamp of tijdens de sportdag.
Verkoop of uitdelen van etenswaren aan vrijwilligers en publiek tijdens de jaarlijkse manifestaties van de vereniging
De jaarlijkse barbecue van de vereniging.
Sportkantines die niet structureel en slechts bij bepaalde gelegenheden eten en drinken verkopen.
Etcetera
De checklist is niet bedoeld voor:

Jaarmarkten, braderieën en vrijmarkten in gemeenten.
Evenementen waarbij grote groepen mensen van eten en drinken worden voorzien. Als er sprake is van grootschalige catering moet je gebruikmaken van de relevante hygiënecode, deskundige hulp of de catering uitbesteden.
Organisaties die structureel voedsel verstrekken en voor organisaties die een eigen kantine hebben waar vrijwel dagelijks eten en drinken verstrekt wordt. Kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen gebruik maken van de hygiënecode voor de horeca (zie meer informatie: hygiënecode voor de horeca). Die hygiënecode kan niet vervangen worden door deze checklist. kunnen wel gebruik maken van deze checklist.
Opbouw checklist
Zorgdragen voor de voedselveiligheid start op het moment dat eten en drinken wordt aangeschaft en eindigt nadat het uitgedeeld of geconsumeerd is. De controlemomenten zijn:

Inkoop en levering
Allergenen
Bewaren en opslag
Bereiding
Serveren en verkopen
Afvalverwerking
Algemene regels
Een aantal regels gelden op alle momenten en stijgen boven de checklist uit. Voorafgaand aan het gebruik van de checklist is het zaak deze regels eerst goed te lezen en na te leven.

Verkoop en verstrek geen producten waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum (de THT of TGT datum) verstreken is. Deze is te vinden op de verpakking.
Vervoer, bewaar en bereid producten onder de juiste condities en volg instructies op verpakkingen hierover op.
Houdt een registratie bij van de temperatu(u)r(en) van de koel(vries)installatie, en hang die zichtbaar op.
De ruimtes waarin met eten en drinken gewerkt wordt, dienen schoon te zijn en gereinigd te worden na gebruik zodat voedsel niet verontreinigd kan worden met vuil en stof.
Er moet een goede gelegenheid zijn om handen te wassen. Zorg voor water, zeep en schone handdoeken, ook op het toilet.
Bewaar bederfelijke producten voorafgaand aan bereiding of consumptie niet langer dan twee uur buiten de koeling. Toch langer dan twee uur ongekoeld bewaard? Daar na weggooien.
Naar de Checklist (je moet ingelogd zijn)
bron:nov

Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

14 januari 2019

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden. Dat kan helpen om snel weer betaald werk vinden. Bovendien is vrijwilligerswerk van groot belang voor onze samenleving.

Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status*. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

bron: Rijksoverheid

Vrijwilligershuis als verbindende schakel

14 januari 2019

Persbericht

Drechtsteden – De dynamische nieuwjaarsreceptie van het Vrijwilligershuis Drechtsteden, op vrijdag 11 januari 2019, laat zien dat er veel mogelijk is op de Spuiweg 93. Een optimistische nieuwjaarspeech, verhalen van vrijwilligers, champagne, Syrische hapjes, Syrische muziek en biologisch sap en kaasblokjes van het Groene Kratje dat daar sinds kort onderdak is met haar Afhaalpunt Spuiweg.

Vrijwilligershuis volop in ontwikkeling

Yvette van Lonkhuizen, medewerkster van het Vrijwilligershuis, constateert in de nieuwjaarspeech dat 2019 een uitdagend jaar is voor het Vrijwilligershuis. Per 1 juli aanstaande zal de gemeente de huidige samenwerking – het Vrijwilligershuis –niet langer financieren.

Van Lonkhuizen: “Of we nu in 2019 Vrijwilligershuis blijven heten of een nieuwe naam voeren, we gaan door. We blijven zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, met nieuwe financiers of juist samen met gemeenten en anderen als partner. We doen er alles aan om onze ondersteuning en kennis niet verloren te laten gaan en een goed aanbod en samenwerking uit te bouwen.” Van Lonkhuizen vertelt dat de partner in Zwijndrecht dit jaar de vrijwilligersondersteuning wil blijven doen. “De kennis van het Vrijwilligershuis blijft uiteraard voor de contacten in Zwijndrecht beschikbaar, evenals de VrijwilligersPas.” Zij vertrouwt erop dat binnenkort duidelijk zal worden wat de Dordtpas voor de pas gaat betekenen.

Jarig Vrijwilligershuis verbindt

De Vereniging SSKW, sinds 5 jaar werkend in het Vrijwilligershuis, viert dit jaar haar veertigjarig bestaan. Uitgangspunt was altijd: ‘Wij zijn er voor al uw ontbrekende puzzelstukjes’. Van Lonkhuizen: “De samenleving ontwikkelde zich, zo ook het vrijwilligerswerk. We spreken nu over Vrijwillige inzet en over hoe belangrijk het is dat iedereen kan meedoen. Vandaar ook de titel van ons recente symposium Meedoen maakt Gelukkig! Onze ondersteuning ontwikkelt zich mee: inmiddels zijn we de Verbindende Schakel. Een actieve speler. Organisator van netwerken, platforms voor vrijwilligerswerk in de zorg, cultuur en informele hulporganisaties.”

Vrijwilligers vertellen

Tijdens de receptie was ook ruimte voor de verhalen van vrijwilligers. Annette de Vlieger, coördinator van het Groene Kratje, vertelde hoe zeer zij het waarderen dat hun klanten op woensdagmiddag een groentekratje kunnen afhalen bij het Vrijwilligershuis oftewel Afhaalpunt Spuiweg. Tony Bruijs vertelde enthousiast over zijn vrijwilligerswerk bij wijkkrant Wielwijk Ahoy en als Dordtse doorpakker. Daarna werd de Syrische muzikant Ahmed Mbtak (39) geïnterviewd. Hij is niet alleen muzikaal maar doet bovendien actief mee aan de Dordtse samenleving. Zo kookt hij wekelijks in wijkcentrum Koloriet en is vrijwilliger bij onder andere de Voedselbank. In Syrië kookte hij al veel en dit is een prima manier om de Nederlandse taal te oefenen.

Voor meer informatie over vacatures, trainingen, drukkerij, VrijwilligersPas, vrijwilligersmarkten en dergelijke zie de website www vrijwilligershuisdrechtsteden.nl, bel 078-2000223 of loop even binnen bij Spuiweg 93.

Vrijwilligersvergoeding omhoog per 1 januari 2019

Vrijwilligersvergoeding omhoog van € 1.500 naar € 1.700 per jaar​.
Veel Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Vaak krijgen ze daarvoor een vergoeding. Zolang die vrijwilligersvergoeding binnen vastgestelde grenzen blijft, hoeft daarover geen belasting te worden betaald. Worden die grenzen overschreden, dan vindt de Belastingdienst dat er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding wordt dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2019 gaat de maximale vrijwilligersvergoeding omhoog van € 1.500 naar € 1.700 per jaar en van € 150 naar € 170 per maand. Dit zijn dus de maximale bedragen die als onbelaste vrijwilligersvergoeding door vrijwilligers ontvangen mogen worden. In deze situatie hoeven de bedragen niet aan de belastingdienst te worden doorgegeven. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Goed om te weten: de maximumbedragen voor de vrijwilligersvergoeding gelden per persoon. Stel dat iemand voor meer organisaties vrijwilligerswerk doet, dan mag die persoon van alle organisaties samen niet meer ontvangen dan het belastingvrije maximum van €1.700 per jaar

Een vrijwilliger maakt soms kosten om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Die kosten worden door sommige organisaties vergoed. Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht een onkosten­vergoeding te geven. Sommige organisaties hebben helemaal geen geld om kosten te vergoeden.Twee soorten onkostenvergoeding

Een organisatie kan op twee manieren een onkostenvergoeding geven:
– daadwerkelijk gemaakte kosten.
– een forfaitair (vast) bedrag.
Een combinatie van daadwerkelijk gemaakte kosten en een forfaitair bedrag is niet mogelijk.
Vrijwilligerswerk met een uitkering.
Mensen met een uitkering moeten voordat zij vrijwilligerswerk gaan doen toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie. Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 170,- per maand met een maximum tot € 1.700 per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Het maakt ook niet meer uit of het vrijwilligerswerk wel of niet wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De vrijwilligersvergoedingen zijn nu voor iedere vrijwilliger gelijk, ongeacht of zij wel of niet een bepaalde uitkering heeft. Vraag altijd voor precieze informatie bij uw uitkeringsinstantie na tot welk bedrag u een onkostenvergoeding mag ontvangen.

Een onkostenvergoeding wordt niet als inkomen gezien. De vrijwilliger mag belastingvrij een onkostenvergoeding ontvangen mits deze voldoet aan de Landelijke Regeling Onkostenvergoeding Vrijwilligers. In principe zijn er twee mogelijkheden voor een onkostenvergoeding: de daadwerkelijk gemaakte kosten of een forfaitair bedrag van maximaal € 170,00 per maand met een maximum van € 1.700,00 per jaar. Een combinatie van deze twee is niet mogelijk. Verder moet u er rekening mee houden dat vrijwilligers jonger dan 23 jaar maximaal € 2.50 euro per uur aan onkostenvergoeding mogen ontvangen. Voor vrijwilligers vanaf 23 jaar is dit maximaal € 4.50 euro per uur.

Vrijwilligers mogen van meerdere organisaties een onkostenvergoeding ontvangen. Wel blijft er een maximum van € 1.700,00 gelden als er van meerdere organisaties een onkostenvergoeding wordt ontvangen.

Wordt er geen werk verricht, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte, dan mag er niets worden uitbetaald.

Kilometervergoeding

Vrijwilligers mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk vergoed krijgen. Hieronder vallen ook de kosten voor openbaar vervoer of eigen auto. De belastingvrije kilometervergoeding zoals deze voor werknemers is vastgesteld, geldt niet voor vrijwilligers. De vrijwilliger mag dus de werkelijke kosten van een auto per kilometer declareren. De daadwerkelijke kosten die een auto maakt verschillen per merk en type. De ANWB heeft staatjes waarin voor bijna elk autotype inzicht verkregen kan worden over de kosten. Voor vrijwilligers bestaat er geen grens voor een minimum aantal kilometers waarvoor vergoeding mogelijk is. Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer de kilometers lopend of per fiets worden afgelegd.

Onkostenvergoeding die hoger is dan € 1.700,00 per jaar of €170,00 per maand

Wanneer de totale onkostenvergoeding van de vrijwilliger boven de € 170,00 per maand of € 1.700,00 per jaar komt, moet die vergoeding onderbouwd kunnen worden met bonnetjes, rekening, kwitanties en dergelijke. De vergoeding mag niet bovenmatig zijn. Als de vrijwilliger de vergoeding kan onderbouwen, dan is de vergoeding toch belastingvrij. Gebeurt dat niet, dan kan dat door de Belastingdienst worden uitgelegd als een vorm van betaling en zal als zodanig behandeld worden.

Giftenaftrek

Wanneer vrijwilligers geen onkostenvergoeding ontvangen, dan kunnen zij wellicht gebruik maken van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Dit is een regeling waarbij zowel de organisatie als de vrijwilliger baat heeft. Wanneer de financiële situatie van de organisatie vergoedingen niet toestaat of er vrijwillig wordt afgezien van het declareren van kosten, krijgt de organisatie eigenlijk een gift. De vrijwilliger moet wel kunnen aantonen dat er een gift is gedaan. Dat kan bijvoorbeeld met een notitie van de penningmeester van de organisatie.

Meer informatie bij de belastingdienst

Voor meer informatie en voorbeelden over dit onderwerp kunt u terecht bij de Belastingdienst. Voor organisaties staat ook hier meer informatie over de onkostenvergoeding.

We starten ’t nieuwe jaar met muzikale receptie en Groene Kratje

De medewerkers en het bestuur van het Vrijwilligershuis Drechtsteden nodigen vrijwilligers, bestuurders, gemeenteraadsleden en alle anderen die vrijwillige inzet een warm hart toedragen uit voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari. Iedereen is van harte welkom van 15.30 tot 18.00 uur bij het Vrijwilligershuis aan de Spuiweg 93 in Dordrecht.

De muziek tijdens de receptie wordt verzorgd door Ahmed Mbtak (39), afkomstig uit Syrië en sinds drie jaar en vier maanden in Nederland. Ahmet is niet alleen muzikaal, hij doet bovendien actief mee aan de Dordtse samenleving. Zo kookt hij wekelijks in wijkcentrum Koloriet en is vrijwilliger bij onder andere de Voedselbank.

Groene Kratje bij Vrijwilligershuis
Voorzien van een hapje en een drankje, maken we er een gezellige en gevarieerde bijeenkomst van met aandacht voor verschillende vrijwilligersinitiatieven. Een voorbeeld hiervan is de start van uitgiftepunt Rechtstreex bij het Vrijwilligershuis, op woensdagmiddag  9 januari a.s. tot 19.00 uur.

De receptie is een prima gelegenheid om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten, van gedachten te wisselen, plannen en ideeën te delen en te proosten op een goed, gezond en inspirerend 2019.

Ook zal er alvast wat verteld worden over de nieuwe activiteiten van het Vrijwilligershuis. Deze maand geven wij ‘MEEDOEN MAAKT GELUKKIG’ uit. Onze bijdrage aan de discussie over Vrijwilligerswerk | Vrijwillige inzet | Meedoen

VERSLAG Vrijwilligersfeest en -prijzen 2018

0

Uitreiking


Op vrijdagavond 7 december reikte wethouder Peter Heijkoop, namens de gemeente Dordrecht, de Vrijwilligersprijs 2018 uit.

1e prijs – Reddingsbrigade Dordrecht
2e prijs –  Sportclub Redo
3e prijs – De zolderkamer

0
De overige genomineerden,
Speelotheek Pip&Zo en Speeltuinvereniging Stadspolders kregen een welverdiend applaus, bloemen
én een leuke attentie.

Voor het eerst in de traditie van de uitreiking van de Vrijwilligersprijs Dordrecht ontving de winnaar van de 1e prijs een wisselbeker. Deze werd aan de vertegenwoordiger van de Reddingsbrigade overhandigd door Judith Holster, van de High Five Foundation, die vorig jaar de eerste prijs wonnen.

En waarom was er maar één vertegenwoordiger van de Reddingsbrigade?
Precies op deze avond was er een grootscheepse oefening voor hun vrijwilligers ! 🙂
Daarom vertrok deze trotse winnaar meteen na de uitreiking naar zijn club om de prijs te laten zien.

Zie helemaal onderaan voor meer informatie over deze vijf organisaties.

Feest

Deze uitreiking en het feest zijn georganiseerd door de Gemeente Dordrecht en Vrijwilligershuis Drechtsteden met een creatieve bijdrage van vrijwilligers van DOOR, creatieve broedplaats in Dordrecht.

Het feest vond plaats in de bekende bioscoop Kinepolis op de Lijnbaan 200 in Dordrecht.
Een prachtige locatie, waar we gebruik maakten van de foyer en de filmzaal. Speciaal voor de vrijwilligers was de rode loper uitgerold, zodat zij als ware prominenten hun entree maakten. Eenmaal binnen werden zij enthousiast verwelkomd door de dames van De Vertelfabriek van DOOR. Kortingsbonnen van Kinepolis, popcorn en compliment-kaartjes droegen bij aan de verwennerij.
Onze vedetten zijn prachtig gefotografeerd door fotograaf Jeroen Niemeijer en onze collega Frank Horemans [ zie album Uitreiking Dordtse Vrijwilligersprijs 2018 + Vrijwilligersfeest.]

 

 

de dames van de Vertelfabriek

 

 

Film ‘Vrijwilligerswerk is Overal 

Na de koffie werd deze film vertoond in de filmzaal.
Een waar feest der herkenning voor de aanwezigen. In de film vertellen vrijwilligers van diverse Dordtse organisaties wat voor werk zij doen en ‘hoe het zo gekomen is’ dat zij vrijwillig actief werden.

De film is gemaakt door vrijwilligershuis-medewerkster Yvette van Lonkhuizen, onze multi-getalenteerde financieel medewerkster in samenwerking met Petra Revet – theatermaker, docent expressie/communicatie, oprichter van TheaterwerkplaatsDOOR – en met filmer Paul Reehorst van www.kiwibirdproductions.com

De film staat nu op YOUTUBE, zie HIER.

 

 

Na de film werd de zaal vermaakt
door Petra Revet en positiviteitsgoeroe Hanneke,
waarna de prijzen werden uitgereikt.

 

 

0
Na alle emoties was het de hoogste tijd voor een drankje, hapje en dansen op de muziek van een van de DJ’s van Skyfly .

Om 23.00 uur uur vertrok de laatste vrolijke gast. Het was een geslaagd feest.

De prijswinnaars, wat doen zij precies

0
1e prijs – Reddingsbrigade Dordrecht

 

“Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.
Dat is nog altijd het doel van de Dordtse Reddingsbrigade, die 26 juni 1956 als officiële oprichtingsdatum heeft. Dit wordt bereikt door middel van het geven van elementaire zwemlessen, het opleiden tot zwemmend redder, het geven van EHBO lessen en het inzetten van een moderne vloot van snelle reddingsboten voor nautische beveiligingen en hulpverlening tijdens calamiteiten en rampen.

Daarnaast heeft de DRB een Ocean- en Pool Lifesaving wedstrijdteam dat in de landelijke top goed meedoet. Een aantal (jeugd)sporters van de Dordtse Reddingsbrigade zijn geselecteerd in het nationale team.”

 

0
2e prijs – Sportclub Redo

“Sportclub Redo, opgericht in april 1980, is een stichting die mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid biedt te sporten op recreatief niveau. Iedereen met een verstandelijke beperking is welkom bij Redo, van jong tot oud. Op dit moment sporten rond de 110 mensen bij Sportclub Redo.

Wekelijks op de woensdagavond wordt zaalvoetbal, aerobics en volksdansen aangeboden aan alle mensen met een verstandelijke beperking vanaf 6 jaar. Op zaterdagochtend om de week wordt zaalvoetbal (voor kinderen van 6 t/m 15 jaar) en sportinstuif (vanaf 12 jaar) beoefend. Eens in de maand op de woensdagavond wordt er klimwand geklommen. Om de diverse sporten voor iedereen toegankelijk te maken, biedt Sportclub Redo hierbij ook vervoer aan (tegen een kleine, redelijke vergoeding).”

3e prijs – De zolderkamer

De Zolderkamer is een initiatief van Mathanja, moeder van twee kinderen die ‘anders’ zijn.

“Anders is alles dat afwijkt van het algemeen gemiddelde. “Anders” kan allerlei namen hebben: ADHD, autisme, hoogsensitief, hoogbegaafd, een beperking, nieuwetijdskind, etc.”
“De ‘verzwarings oplossingen’ zoals kussens, dekens en vestjes geven (diepe) druk. Dit is rustgevend. Wanneer je problemen hebt met het verwerken van prikkels kunnen deze producten (soms) helpen.”

Inmiddels wordt Mathanja geholpen door vrijwilligers omdat er zoveel vraag is naar haar producten.

 

De overige twee genomineerden voor de vrijwilligersprijs zijn gekozen uit circa 45 organisaties die zich voor de prijs hebben aangemeld.
Een hele prestatie! In willekeurige volgorde:

Speelotheek Pip&Zo

“Een speel-o-theek is voor speelgoed, wat een bibliotheek is voor boeken. Een speel-o-theek leent speel- en spelmateriaal uit dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van een kind. Hier kunnen ouders, opvoeders, gastouders, opa’s & oma’s en kindgerichte organisaties gebruik van maken. Hierdoor kunnen alle kinderen spelen wat past bij hun motorische, cognitieve en sociale-emotionele ontwikkeling.

Het speelgoedassortiment is afgestemd op de doelgroep en voldoet aan de kenmerken: passend, verantwoord, veilig, interessant, uitdagend en leuk. De meerwaarde van speelgoed lenen is in eerste instantie om het thuis uit te proberen en daarnaast geeft de speelotheek informatie over spelen en speelgoed.”

Speeltuinvereniging Stadspolders

“Een groepje enthousiaste ouders neemt in 1989 het initiatief om een speeltuin op te zetten. Het gemeentebestuur stemt in 1991 in met het plan voor een speeltuin annex peuterspeelzaal. De eerste steen van het gebouw wordt in 1994 gelegd — de speeltuin is een feit.
Vanaf dat moment groeit en bloeit de speeltuin tot wat het nu is: een veilige plek waar kinderen leren ‘samen spelen’, ‘samen werken’ en vooral ‘samen leven’!
Ook voor tieners, jongeren, volwassenen en senioren ontwikkelt de speeltuin activiteiten op maatschappelijk vlak. Scholen komen voor een leuke speelochtend en de zalen worden verhuurd voor kinderfeestjes. De zojuist vernieuwde keuken biedt veel mogelijkheden.

Onze enthousiaste vrijwilligers zorgen voor de rest!”

Symposium_persbericht en lezingen

0

Vrijwilligerspolitie bestaat niet

Het Dordts Museum was even het podium voor en over vrijwilligers. Vrijwilligers zijn overal, bij sportverenigingen, zorgorganisaties, scholen, taalgroepen, evenementen en natuurlijk ook bij musea. Wethouder Heijkoop opende het symposium ‘Meedoen maakt gelukkig’. Kees Thies, onder andere columnist, journalist en presentator, presenteerde de door het Vrijwilligershuis georganiseerde drukbezochte avond. De toekomst is aan de vrijwilliger.  

 

Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie/vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit
tijdens zijn presentatie: De vrijwilliger heeft de toekomst.  ||  foto gemaakt door Jeroen Niemeijer

 

Vrijwilligers willen zelf aan de slag. Vrijwilligerswerk is volop in beweging. Wat zijn de ontwikkelingen en trends? En wat maakt meedoen gelukkig? Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie/vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit en Tim ‘S Jongers, coördinator bij PEP in Den Haag, kenniscentrum voor o.a. vrijwillige inzet,  stonden hierbij stil. Met verschillende dilemma’s betrokken ze het publiek. ‘Is vrijwilligerswerk gratis?’ Nee dus: integendeel.

Hoge hoed
In de pauze konden de deelnemers vragen en aandachtspunten in de hoge hoed van Kees Thies doen. Een van de vragen was: is vrijwilligerswerk verdringing van betaalde banen? Denk aan het voorbeeld van de Haagse straatveger die ontslagen werd en vervolgens van de Sociale Dienst als tegenprestatie straten moest vegen. ’S Jongers: ‘Dit voorbeeld is van een paar jaar geleden en bezorgde de Haagse politiek het schaamrood op de kaken. Terecht natuurlijk en gelukkig hebben ze daar echt wel wat van geleerd. Wat absoluut niet werkt bij vrijwilligers, is zeggen dat ze iets moeten. Ze moeten helemaal niks. Wat als ze het niet doen? Komt dan de vrijwilligerspolitie?

‘Er zijn veel vragen en ontwikkelingen. Daarom is het zo belangrijk dat er een deskundige ondersteuningsorganisatie op vrijwilligersgebied is in een stad.’

Jongeren
Een terugkerend onderwerp: hoe bereiken we jongeren? Doen zij ook vrijwilligerswerk? Of zijn het net sneeuwvlokjes? Als het even tegen zit, lopen ze dan huilend weg? Meijs: ‘Zeker niet, alleen spreken wij de taal van de jongeren niet.’ Het verlossende woord kwam van de jongeren van R-Newt die aan het eind van de avond aansloten. Zij vertelden over het project maatschappelijke diensttijd KISS (Keep it Sweet & Simple), waarbij ze jongeren stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Jongeren leren het best als ze iets doen wat ze leuk vinden, dus dat is het uitgangspunt. Hoe ze de jongeren bereiken? ‘R-newt heeft al veel contacten met jongeren, we gebruiken social media en spreken jongeren persoonlijk aan.’

Waardering
Fokje Bosma, coördinator van het Vrijwilligershuis, kijkt tevreden terug op de geslaagde avond. ‘Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Ze verdienen alle waardering van de wereld. Maar het is ook goed om eens stil te staan bij de veranderingen als het gaat om vrijwilligerswerk. Mensen blijven lang niet altijd, zoals vroeger, jarenlang als vrijwilliger verbonden aan een organisatie. De motivatie en inzetbaarheid is veranderd. De beide heren hebben dat prima verwoord in hun presentaties. Het is aan ons om daarop in te spelen. Die uitdaging gaan we graag aan.’

-0-0-0-0-0-0-

LEZINGEN

DE VRIJWILLIGER HEEFT DE TOEKOMST door Lucas Meijs,
hoogleraar strategische filantropie/vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit
klik hier:  MEIJSdordrecht vrijwilliger heeft de toekomst 2018

NAAR EEN STAD WAARIN IEDEREEN MEEDOET door Tim ‘S Jongers,
coördinator bij PEP in Den Haag, kenniscentrum voor o.a. vrijwillige inzet
klik hier: ‘sJONGERS-PEPpp dordrecht

NLdoet – financiële bijdrage

Het Oranje Fonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland NLdoet. Op 15 en 16 maart 2019 organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.  NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Doe je mee?

Financiële bijdrage
Van 1 november  2018 tot 31 januari 2019 kun je in Mijn Oranje Fonds een financiële bijdrage aanvragen voor je NLdoet 2019 klus . Let op: op = op! Heb je een aanvraag ingediend, dan krijg je binnen 3 weken uitsluitsel. Check voor het indienen van een aanvraag eerst de voorwaarden dat voorkomt teleurstellingen.

https://www.nldoet.nl

 

Exposities – update

Gerrit Welgraven exposeert in het Vrijwilligershuis

 Tot 8 januari 2019 exposeren we potlood- en pentekeningen van Gerrit Welgraven. Je mag ze altijd onder werktijd komen bekijken [ma t/m vr van 0830-1700 uur] op de Spuiweg 93 in Dordrecht


Foto-expositie ‘Vrijwilligerswerk is overal’ is verhuisd naar DE STOOF

De Savornin Lohmanweg 100, Dordrecht

circa 28 november verhuist deze expositie weer naar een nu nog niet bekende locatie