Vrijwilligersinitiatieven kunnen gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het Vrijwilligershuis.

Steeds vaker nemen burgers het initiatief om gezamenlijk iets te doen om bijv. de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren of iets bijzonders te organiseren. Als een gemeente of fonds bereid is om aan zo’n project een financiële bijdrage te geven, wil men dat doorgaans niet op een prive-rekening storten. Maar de enthousiaste vrijwilligers hebben vaak geen stichting of vereniging opgericht en dus ook geen bankrekening. Zij willen  deze ‘rompslomp’ ook niet. Het gaat hen om het realiseren van hun initiatief!

Hoe kan dit probleem worden opgelost?

De initiatiefgroep kan gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het Vrijwilligershuis. U laat dan de subsidie of donatie op een rekening van het Vrijwilligershuis storten. Wij kunnen contant geld aan u uitbetalen en/of voor uw project betalingen overmaken. Het Vrijwilligershuis verzorgt de financiële administratie en stelt de eindafrekening op, waarmee u de besteding van het geld netjes kunt verantwoorden. De kosten voor deze dienstverlening betaalt u  van de subsidie die u ontvangt. U moet hier dus bij de aanvraag rekening mee houden.