Veel mensen willen wel ‘iets doen’ aan vrijwilligerswerk, maar willen zich niet binden. Dit geldt groep-mensenook voor veel hoger opgeleiden. Tegelijkertijd zijn deze mensen wel nodig; de lat voor het besturen van verenigingen en vrijwilligersorganisaties, ligt steeds hoger.

Het SSKW wil een win-win situatie creëren door het ontwikkelen van de expert-service: professionals op verschillende terreinen stellen gratis hun deskundigheid beschikbaar voor een advies of een kortdurende ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties die lid zijn van het SSKW.

Wilt u uw expertise inzetten? Vrijwilligerswerk doen voor het vrijwilligerswerk? Of kunt u zo’n deskundig advies goed gebruiken? Laat het ons weten! (fokje@sskw.nl)

Wij beschikken inmiddels over expertise op het gebied van bestuursrecht en coaching.