Subsidiemogelijkheden

In Dordrecht bestaan drie subsidiemogelijkheden voor burger- c.q. vrijwilligersinitiatieven.

Wijkwens

De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks een vast bedrag uit aan deze wensen. ‘Wie eerst komt, wie eerst maalt’-principe is van toepassing.

U kunt subsidie Wijkwensen aanvragen als:

– uw wens een positief effect heeft op de wijk, buurt of straat
– meerdere bewoners uw Wijkwens ondersteunen
– u zelf meedenkt en meewerkt om uw Wijkwens uit te laten komen.

De wensen worden beoordeeld door een regiegroep. Zie voor aanvullende  informatie: http://www.wijkendordrecht.nl/wijkwensen/wijkwens-indienen

Evenementen

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie.

U kunt hiervoor in aanmerking komen als u een evenement organiseert dat:

  • extra bezoekers naar de gemeente trekt en daarmee de Dordtse economie stimuleert
  • de naamsbekendheid van Dordrecht vergroot
  • het imago van Dordrecht verbetert doordat het evenement gericht is op de geschiedenis van Dordrecht en/of op water, natuur of cultuur
  • vernieuwend is naar inhoud of opzet en/of aansprekend is voor nieuwe doelgroepen
  • een tekort op de begroting heeft
  • voor een breed publiek toegankelijk is

Informatie over het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidie vindt u HIER.

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  

De gemeente Dordrecht stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze subsidie. ‘Wie eerst komt, wie eerst maalt’-principe is van toepassing.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen
moet uw maatschappelijke organisatie activiteiten verrichten om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. De activiteiten moeten bijdragen aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid bij kwetsbare inwoners.
Meer informatie vindt u HIER

Hulp bij aanvragen subsidie

U kunt op diverse plaatsen hulp vragen bij het aanvragen van subsidie. Bij de gemeente zelf (zie de links hierboven), de professionals in de wijken en bij het SSKW.

 

April 2015