Het SSKW is in 1979 opgericht. De opdracht aan het SSKW luidde: zorg voor een zo breed mogelijke ondersteuning aan organisaties zonder winstoogmerk. Sindsdien is het motto: onze leden moeten voor elk ‘ontbrekend stukje’ bij het SSKW terecht  kunnen. Vandaar ons logo, dat bestaat uit  puzzelstukjes.

Tot 1981 was er een Jeugdraad en Culturele Raad met overgedragen bevoegdheden van de gemeenteraad. Deze Raden zijn in de loop der tijd, naast het besturen, steeds meer ondersteuning en service gaan bieden aan individuele clubs. Omdat clubs steeds vaker subsidie aanvroegen voor drukwerk, stencilmachines, filmprojectoren etc. is besloten deze apparaten zelf aan te  schaffen en voor weinig geld te verhuren. Daarom stond er in de gewelven van ’t Hof in Dordrecht een kleine offsetpers, was er een kleine vergaderruimte beschikbaar en stond er apparatuur om het ‘eigen’ drukwerk af te werken.

In 1981 werden de functionele raden opgeheven. Bestuurlijke verantwoordelijkheid moest gescheiden worden van ondersteuning en service. Ambtenaren van de Culturele Raad en Jeugdraad verhuisden naar afdeling VIII op het  Stadskantoor en alle bevoegdheden waren weer terug bij de gemeenteraad. Om clubs niet in de kou te laten staan kregen twee medewerkers, te weten Tonny Klarenaar en Tineke Zijlstra, de mogelijkheid een servicebureau op te zetten. Omdat er al een ondersteuningsbureau (het SSKW) was voor het professionele werk, sloten zij zich hierbij aan. De ondersteuning voor het professionele werk is later elders ondergebracht.

In 1997 verhuisde het SSKW naar een pand op de hoek van de Spuiweg en de Singel; een licht en ruim gebouw waarin iedereen snel `zijn weg’ vindt.