Is uw organisatie klaar voor jonge vrijwilligers? SNELTEST

 

Jonge vrijwilligers zijn hot. De maatschappelijke stages maken hun opwachting en veel gemeenten stimuleren brede jongerenparticipatie.

Ook veel vrijwilligersorganisaties willen iets doen met deze groep vrijwilligers. Maar bij werken met jonge vrijwilligers komt meer kijken dan u misschien op het eerste gezicht denkt. Deze eenvoudige test laat u zien of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden om succesvol met jongeren te kunnen werken. De test wijst uit in welke mate uw organisatie aantrekkelijk en toegankelijk is voor jonge vrijwilligers, en vertelt u wat er nog moet gebeuren om succesvol met jonge vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan.”
bron: Movisie.nl – Klik hier voor de Sneltest