Het SSKW is een vereniging. Bijna 600 organisaties zijn lid.

Wie kan lid worden?

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen die óók werken met vrijwilligers. Zij moeten geen winstoogmerk hebben en het Handvest van de  Rechten van de Mens respecteren. Ook natuurlijke personen kunnen lid worden als ze een vrijwilligersinitiatief vertegenwoordigen; daarmee kunnen alle ‘burgerinitiatieven’ lid worden die aan dezelfde voorwaarden voldoen als initiatieven vanuit een rechtspersoon (stichting of vereniging).

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

U kunt – gratis of tegen een redelijk tarief – gebruik maken van alle diensten van het Vrijwilligershuis (klik hier voor een overzicht van diensten of bel/mail ons met uw vraag).
U wordt op de hoogte gehouden met wetenswaardigheden op het gebied van vrijwilligerswerk. (Klik hier voor het archief.)
U kunt voor uw vrijwilligers de VrijwilligersPas aanvragen.
U steunt het Vrijwilligershuis en het vrijwilligerswerk in de regio.

Wat kost het lidmaatschap?

Ondergenoemde prijzen gelden met ingang van 1 januari 2018.

Eenmalig inschrijfgeld à € 25,–. 

    • € 10,– voor organisaties en initiatieven die volledig draaien op vrijwilligers en geen andere inkomsten hebben dan de eigen bijdragen van de vrijwilligers. Onze tientjesleden!
    • € 30,- voor organisaties en initiatieven die geheel uit vrijwilligers bestaan en eigen inkomsten hebben of subsidie ontvangen.
    • € 50,– voor organisaties waar naast betaalde krachten óók vrijwilligers werken.

Hoe meldt u zich aan als lid?

Vul het inschrijfformulier in en mail dit naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl.  Of vul het formulier op papier in en breng het langs of stuur het op naar Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht. U ontvangt een factuur. Contant betalen is eventueel ook mogelijk.

Lidmaatschap opzeggen?

Jammer! Maar als u dat wilt, stuurt u dan vóór 1 december een mail naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl Dan schrijven wij u uit per 1 januari van het nieuwe jaar. (Eerder opzeggen geeft geen recht op restitutie van de contributie.)