Meer organisaties vallen onder regeling gratis VOG per 1 november 2018

Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet sprake zijn van een risicovolle situatie door bijvoorbeeld één-op-één huisbezoeken. Het is aan uw organisatie om de afhankelijkheidssituatie te beargumenteren.

https://www.vrijwilligersaanzet.nl/2018/09/27/nieuw-per-111-gratis-vog-categorieen-vrijwilligers/