Vrijwilligerswerk is van wezenlijk belang voor de samenleving. Het biedt mensen en organisaties mogelijkheden en draagt bij aan het welzijn van velen.

Het SSKW stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Dordrecht, Zwijndrecht en omgeving.
Laagdrempelig, enthousiast en deskundig. Artikel 2 van de oprichtingsstatuten van het SSKW luidt:

“De vereniging heeft ten doel:
1. Het verrichten van algemeen ondersteunende werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsontwikkeling aan haar leden en het verlenen van service aan leden en/of instellingen;
2. Leden, instellingen en zij die gebruik maken van het service-apparaat van de vereniging moeten werken zonder winstoogmerk en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren;
3. Het stimuleren en versterken van burgerparticipatie door vrijwilligerswerk en het verrichten van algemeen ondersteunende werkzaamheden en diensten aan vrijwilligers die actief zijn bij leden, en/of instellingen en aan initiatiefnemers;
4. Leden, initiatiefnemers en/of instellingen en zij die gebruik maken van de diensten van de vereniging leveren door hun werkzaamheden een maatschappelijke bijdrage; zij onderschrijven de missie en visie van de vereniging;
5. De vereniging beoogt het algemeen nut;
6. De vereniging heeft geen winstoogmerk.”