De  statuten dateren van 1983 en zijn sindsdien niet gewijzigd.