Sinds het 4e kwartaal 2010 komen vrijwilligerscoördinatoren van een aantal zorgorganisaties in de Drechtsteden 3 x per jaar bijeen om over diverse vakinhoudelijke zaken te praten. Gezamenlijk zorgen zij ook voor een uitgebreid aanbod van workshops en trainingen voor ‘hun’ vrijwilligers. Alle vrijwilligerscoördinatoren van organisaties in de Drechtsteden, werkzaam in de zorgsector, zijn welkom bij dit overleg. Het Platform wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door het Vrijwilligershuis.

Samenwerking

Iedere organisatie verzorgt jaarlijks minimaal twee workshops/trainingen. Deze zijn afgestemd op het werkveld van de vrijwilligers. De instellingen regelen zelf de ruimte en de catering. Alle cursussen staan open voor de vrijwilligers van de deelnemende organisaties. Er wordt gewerkt met ‘gesloten beurzen’.

Deze samenwerking heeft als voordeel dat
– de organisatie niet alle noodzakelijke workshops/trainingen zelf hoeft te verzorgen,
– de vrijwilligers een keuze kunnen maken uit een zeer divers aanbod,
– het aanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd (via een folder en op www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/academie )
– het Vrijwilligershuis de cursusadministratie (incl. de evaluatie hiervan) verzorgt.

Deelnemers 

zie  Folder trainingen 2018 najaar 2