Overleggroep Vrijwilligerscoördinatoren in Zorg & Welzijn

Sinds het 4e kwartaal 2010 komen vrijwilligerscoördinatoren van een aantal zorgorganisaties in de Drechtsteden 3 x per jaar bijeen om over diverse vakinhoudelijke zaken te praten. Gezamenlijk zorgen zij ook voor een uitgebreid cursusaanbod voor ‘hun’ vrijwilligers. Alle vrijwilligerscoördinatoren van organisaties in de Drechtsteden, werkzaam in de zorgsector, zijn welkom bij dit overleg. De Overleggroep wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door het SSKW.

Samenwerking

Iedere organisatie verzorgt jaarlijks minimaal twee cursussen. De cursussen zijn afgestemd op het werkveld van de vrijwilligers. De instellingen regelen zelf de ruimte en de catering. Alle cursussen staan open voor de vrijwilligers van de deelnemende organisaties. Er wordt gewerkt met ‘gesloten beurzen’.

Deze samenwerking heeft als voordeel dat
– de organisatie niet alle noodzakelijke cursussen zelf hoeft te verzorgen,
– de vrijwilligers een keuze kunnen maken uit een zeer divers aanbod,
– het cursusaanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd (via een folder en op www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/academie )
– het SSKW de cursusadministratie (incl. de evaluatie hiervan) verzorgt.

Deelnemers

St. Mentorschap Zuid-Holland Zuid
De Swinhove Groep, Zwijndrecht e.o.
Leger des Heils Zuidwest Nederland
De Gemiva-SVG Groep, Drechtsteden
Het Spectrum, Dordrecht
Protestantse Zorggroep Crabbehoff, Dordrecht
Yulius, Drechtsteden
Syndion, Drechtsteden
Het Parkhuis, Dordrecht
De Merwelanden, Dordrecht
Stichting de Wielborgh, Dordrecht