SSKW twittert voortaan via VHD-ACCOUNT

Sinds 1 januari 2017 treden SSKW en het VrijwilligersHuis naar buiten toe op onder één naam, namelijk Vrijwilligershuis Drechtsteden.
Het SSKW blijft, achter de schermen, als vereniging actief.

In het Vrijwilligershuis werken wij samen met MEE Drechtsteden en andere partijen in wisselende verbanden samen aan actieve participatie en sterke vrijwilligersinitiatieven.

Omdat we zoveel als mogelijk onder één naam naar buiten treden, hebben we besloten om het TWITTERACCOUNT van het SSKW op te heffen en voortaan via het Vrijwilligershuis account belangstellenden
van onze activiteiten op de hoogte te houden, zie Vrijwilligershuis@VrijwilligersDS.