ACHTER DE SCHERMEN van het Vrijwilligershuis
gebeurt meer dan je denkt

VLUCHTELINGENWERK DORDRECHT heeft ons en diverse andere organisaties gevraagd om gezamenlijk een manifestatie van Welkom Hier in Dordrecht te organiseren. Daar werken we graag aan mee.

Wat is onze link met VluchtelingenWerk en statushouders?

Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel statushouders vrijwilligerswerk willen doen.
Maar dat gaat niet zo makkelijk. Tijdens een workshop “Oriëntatie op vrijwilligerswerk” die de
VRIJWILLIGERSACADEMIE onlangs bij VluchtelingenWerk gaf , bleek weer eens dat het onvoldoende spreken van de Nederlandse taal vaak een obstakel vormt. Onze BEMIDDELAARS (van de VACATUREBANK) hebben daarom contact opgenomen met een aantal organisaties die deze positieve mensen extra begeleiding willen geven tijdens hun vrijwilligerswerk bij hen.

Ben je benieuwd naar het voorlopige programma of wil je ook meedoen? Kijk dan Hier

Verbinden

Een aanzienlijk deel van ons werk bestaat uit het leggen van verbindingen. In de stad, in de wijk, tussen vrijwilligers en organisaties etc. Des te meer burgers, professionals, ambtenaren en politici met ons of vrijwilligerswerk in aanraking komen, des te beter. Zo kunnen we meer burgers aan vrijwilligerswerk helpen en betere voorzieningen voor hen creëren.
Onze bijdrage aan het stimuleren van maatschappelijk draagvlak voor de opvang en integratie van de statushouders in Dordrecht is hier onderdeel van. Dat werkt namelijk twee kanten op.

Dankzij het vrijwilligerswerk, dat wij hen helpen te vinden, leren de statushouders sneller de Nederlandse taal spreken én kunnen zij soepeler hun draai vinden in de maatschappij. Bovendien leveren zij al tijdens het integratieproces, maar ook daarna, een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk in onze stad. En we weten allemaal …. zonder vrijwilligers ligt het hele land stil!

Welkom Hier

“Welkom Hier is een initiatief dat mensen op lokaal niveau in verbinding brengt.
Nederlanders met nieuwkomers, mensen die iets willen doen met en voor vluchtelingen. Nieuwe initiatieven kunnen kennismaken met bestaande instanties en hun ervaringen, ideeën en mogelijke zorgen met elkaar delen.
De contacten die tijdens een dergelijke manifestatie ontstaan versterken de lokale kracht voor de opvang en integratie van de vluchtelingen in Dordrecht.”

WELKOM HIER_overleg16meiA

Vluchtelingenwerk Dordrecht, NIICO; Samenwerking Kerken; Humanitas-Home Start; Bibliotheek; Point of View; Justice and Peace en het Vrijwilligershuis Drechtsteden zijn al betrokken bij de voorbereidingen. Ben je geïnspireerd en wil je meedoen? Dan brengen wij je in contact met de organisatoren.